czwartek, 23 stycznia 2014

Gratulacje - monochromatycznie

A więc właśnie go otrzymałam .... długo czekałam, gdyż dopiero go spotkałam w USA.
 Bociek - Magnolia ,, Delivery from heaven".  
Hmm... stemple Magnolia są magiczne, ubolewam nad ubogim dostępem w Polsce, nie wspomne o irytacji. która mnie ogarnia gdy chcę kupić jakiś piękny stempel na ,, ebay" i nie mogę, gdyż do Polski nie ma wysyłki.
Dość smęcenia:-)
 Praca stworzona na wyzwanie Monochromatycznie na blogu sklep - ewa.pl.
Lubię ten sklep - szczególnie mile wspominam grudniową wyprzedaż :P

(So just got it .... I waited a long time, since before I met him in the U.S.
  Stork - Magnolia, Delivery from heaven. "
Hmm ... Magnolia stamps are magical, 
deplore the poor access in Poland, not to mention about the annoyance. that overwhelmed me when I want to buy some beautiful stamp on, ebay "and I can not, because the Polish no shipping. 

Enough sadness :-) work created for the challenge Monochrome blog shop - ewa.pl. 
I like this shop - especially pleasantly recall the December sale: P)
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz