wtorek, 28 lipca 2015

LODziś wakacyjne LO. 
Klimatyczne z morskim akcentem.
 Praca stworzona przy użyciu mediów z 13 arts.


Today holiday LO.
Climate of the marine accent. 
Jobs created using the media of 13 arts.


szczegóły/ detals:
Jak stworzyć takie LO? 

Trochę Gessa i pasty modelującej
3 maski
6 kolorów farb: Metallic: dark yellow, raspberry, gold pearl, gold glitter, white and silver glitter, silver glitter.
2 mgiełki :pearl braun, pearl scarlet   
2 tusze Splash: black and white
trochę gazy, wycinanki, ścinki papierów, obrazek, dratwa oraz naturalną mike w płatkach.


How to create an LO?
A little Gessoa and paste modeling
3 masks
6 colors of paint:
 Metallic: dark yellow, raspberry and
 gold pearl, gold glitter, white and silver glitter, silver glitter.
2 mists: pearl braun, pearl scarlet   
2 inks Splash: black and white
some gases, cutouts, paper cuttings, image, twine and natural mica flakes 
Krok/ Step 1
Kładę na papier Gesso i nakładam przez maski pastę modelującą, Wzór nakładam na tło i ułożoną kompozycję.

I put on paper Gesso and modeling paste put on a masks.  I put the pattern on the background
  and arranged compositionsKrok/ Step 2

Stepluje prace i koloruje moją praceI stamped work  and colors the work.
Krok/ Step 3

 Zaczynam zdobić przestrzeń.
I begin to decorate the space.Miłego tworzenia!!!
I wish you a nice creation!!!

6 komentarzy: