poniedziałek, 2 listopada 2015

The Enchanted Forest


Today I prepared for you a very dimensional composition.
 I was inspired by the workshops with Olgi Heldwein on Mixed-Media Party .


Dziś przygotowałam dla Was bardzo przestrzenną kompozycje.
Zainspirowałam się warsztatami u Olgi Heldwein na Mixed-Media Party .details/ szczegóły


---------------------------------------------------------------------------------------------------

On the Mixed Media Party  I made some works.
Some of them are posted below.

Na,, Mixed Media Party" stworzyłam kilka prac.
Niektóre z nich umieściłam poniżej.

----------------------------------------------------------------------------

First LO was created on Terhi's workshop :)
The beauty of simplicity and geometry.


Pierwsze LO stworzyłam na warsztatach  Terhi 
Piękno prostoty i geometrii.


detals/  szczegóły:
My second project on canvas was created during Ayeeda's classes.
Amazing fun multiple layers and 3D embellishments.

Mój drugi projekt na płótnie stworzyłam na warsztatach u kochanej Ayeeda.
Niezwykła zabawa wieloma warstwami i dodatkami 3D.detals/ szczegóły:Another work created during the classes with lovely Anna Rogalska
Kolejna praca stworzona na warsztacie uroczej  Anny Rogalskiej


detals/ szczegóły:

Project on canvas was created on Olga Heldwein's workshop.
Projekt na desce stworzyłam na warsztatach u  Olga Heldwein.


detals/ szczegóły:
----------------------------------------------------------

My night of madness...
Moje nocne szaleństwa...
-----------------------------------------------

I always dreamed about making a beautiful but simple  LO.
Zawsze marzyłam o pięknym choć prostym LO..


detals/ szczegóły:


Another LO is a lift of project by Stacey Young
Lift pracy Stacey Young.detals/ szczegóły:
My first ATC for my friend Anne-Marie :*

Moje pierwsze ATC dla mojej przyjaciółki Anne-Marie :*


Have a nice day!
Karolina


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz