wtorek, 16 lutego 2016

CSI 190 and 191 tutorials

Hello!!!

Today  I have two LOs with tutorials created for CSI (190 and 191).


Cześć!!!
Dziś mam  dwa LO z tutorialami  stworzone dla CSI.


The first  LO has delicate colors: pink, gold, blue 
and it's very sweet and girlish.

Pierwsze LO ma delikatne kolory: róż, złoto, błękit 
i jest bardzo słodkie u dziewczęce I would like to show you, how to create a background and equalize compositions. 
If you want to know, how you can do this, you can see it in this video.

Chciałabym pokazać Ci, jak stworzyć tło i ujednolicić kompozycje.
Jeśli chcesz wiedzieć, jak to zrobić, możesz zobaczyć ten filmik..
details/ szczegóły:---------------------------------------------------------------------------------------------- 


The second LO is in natural colors 
and it is in marine climate.

Drugie Lo jest w naturalnych kolorach 
i ma morski klimat


Video step by step
Film krok po kroku
details/ szczegóły:If you want to know with 13 arts products created LO's, you can see  >>> here<<<


Hugs!
Ściskam!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz