niedziela, 24 kwietnia 2016

Tarot carts


Today I continued fascination 
with the new collection of 7 dots -  Fortune - teller.
Every witch knows that tarot cards be should kept in an appropriate way.
This is my way!


Dziś kontynuacja fascynacji papierami 7 dots- Fortune - teller.
Każda czarownica wie, że karty tarota powinny być przechowywane w odpowiedni sposób.
To jest mój sposób!


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz