niedziela, 31 lipca 2016

Vivid Ultra Metallics - TagDziś chcę Wam pokazać taga. 

Powstał jako próba pracy z nowymi produktami od ColourArte.

Vivid Ultra Metallics - jest  100% akrylowym polimerem (Acrylic Polymer Dispersion). 
to nizwykła farbka, bardzo gęsta, metaliczna (zawiera w sobie czysty metal). 
Trudno jest zmieszać kolory ze sobą, które są jakby koło siebie. 
Po wyschnięciu jest bardzo giętka, przypomina mi kauczuk lub silikon. 
Możesz malować nią bardzo różnorakie powieszchnie: drewno, plastik, metal, papier, szkło.
Idealnie nadale się jako kropelki w płynie, do kontórów.
Dobrze rozciera się po powierzchni.
Czas schnięcia zależy od ilość nałożonej farby.
Możesz ją rozcieńczyć medium aktylowym lub wodą.
Niektóre kolory wymagają nałożenia drugiej warstwy do całkowitego pokrycia.
Występuje w  25 kolorach w dóch wielkościach: 1oz. i 4 oz.Today I want to show you tag.
It  created as an attempt to work with the new products from ColourArte.

Vivid Ultra Metallics - 100% Acrylic Polymer Dispersion.
This unusual paint a very dense, metallic (includes the pure metal).
It is difficult to mix colors together, which are like next to each other.
After drying is very flexible, it reminds me of rubber or silicone.
You can paint it a very varied surface structure: wood, plastic, metal, paper, glass.
Perfectly still as droplets in the fluid contours.
Well rubbed on the surface.
Drying time depends on the amount of applied paint.
You can be mixed medium acrylic or water.

Some colors require the application of the second layer to completely cover.
It comes in 25 colors in two sizes: 1oz. and 4 oz.


video:
szczegóły/details:I have based my canvas on the July challenge at Prima Marketing PPP.  


6 komentarzy: